Regulamin wycieczek w Side

Side Tours oficjalne biuro podróży w Side

Side Tours oficjalne biuro podróży temat

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż usług drogą elektroniczną AGENCJI ze strony internetowej www.side-tours.com na rzecz KONSUMENTA, ustawa nr. 4077 o sprzedaży i świadczeniu usług określonych w kwalifikacjach i cenie sprzedaży, Ustawy o Ochronie Konsumentów – Umowy zawierane na odległość. Prawa i obowiązki stron zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. KONSUMENT oświadcza, że o wycieczce i kwalifikacjach usługi, kwocie sprzedaży, rodzaju płatności oraz wszelkich wstępnych informacjach o realizacji i wstępnych informacjach o realizacji jest poinformowany i dokonał niezbędnego potwierdzenia w środowisku elektronicznym .
 2. AGENCJA odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu sposobu napisania przedmiotu umowy i świadczenia.
 3. AGENCJA ponosi odpowiedzialność za szkody i zwrot kosztów, które zostaną poniesione, jeśli nie wywiąże się z umowy.
 4. Transakcje VISA nie są uwzględnione w zakupionych wycieczkach i zajęciach.
 5. Wszelką reklamację KONSUMENT ma obowiązek pisemnie zgłosić AGENCJI. AGENCJA jest odpowiedzialna za znalezienie szeregu rozwiązań w ramach podejścia opartego na dobrych intencjach.
 6. KONSUMENT może zmienić datę wycieczki na późniejszą bez dodatkowych kosztów, jeśli poinformuje o tym z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 7. KONSUMENT nie płaci podatku VAT za usługę, którą otrzymuje. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

ANULOWANIE I PRZENIESIENIE

 1. AGENCJA, Pomimo niezbędnego środowiska wycieczki, wszelkie niekorzystne warunki, które mogą wystąpić, mogą anulować podróż z powodu trzęsień ziemi, incydentów terrorystycznych, niekorzystnych warunków pogodowych, przeszkód na drogach i nieprzewidzianych trudności technicznych. W takim przypadku konsument nie ma prawa do ODSZKODOWANIA.
 2. KONSUMENT może anulować wycieczkę do 15 dni przed jej rozpoczęciem i otrzymać zwrot pieniędzy.
 3. KONSUMENT może zażądać zwrotu 50% swoich pieniędzy, jeśli żąda wypłaty na tydzień przed okresem wycieczki.
 4. KONSUMENT nie może zażądać anulowania w terminie krótszym niż 7 dni. Jeśli zostanie odnaleziony, zobowiązuje się oddać wszystkie swoje pieniądze. Zmiany daty dokonane przez KONSUMENTA nie istnieją.
 5. KONSUMENT, konsument ma prawo przenieść wycieczkę na wybraną przez siebie osobę do 7 dni.
 6. KONSUMENT nie informuje na piśmie, że nie może uczestniczyć w wycieczce, którą opuścił. BIURO ma prawo anulować wycieczki, które klient wykonuje 24 godziny później. W takich przypadkach żadne zwroty nie będą dokonywane.
 7. AGENCJA ma prawo anulować całość lub część wycieczki, jeśli uzna to za konieczne. W takich przypadkach musi poinformować KONSUMENTA o zmianie imprezy w drodze pisemnego zawiadomienia. AGENCJA może zmienić kolejność zwiedzania w przypadku pisemnego zgłoszenia. W takich przypadkach, jeśli KONSUMENT nie chce uczestniczyć w wycieczce, usługa niekonsumpcyjna może zostać zwrócona.
 8. AGENCJA może powiadomić KONSUMENTA osobiście lub na stronie internetowej, jak również zawiadomić o anulowaniu. Konsument akceptuje i osobiście potwierdza ten stan rzeczy.

WŁAŚCIWY SĄD:

Sądy konsumenckie i trybunały arbitrażowe Manavgat są odpowiedzialne za problemy, które mogą pojawić się podczas realizacji niniejszej umowy. Uznaje się, że KONSUMENT zaakceptował wszystkie warunki niniejszej umowy.

Side Tours

Żeby wakacje były udane

Polskie biuro podróży w Side


Śledź nas

Reservation