Algemene Voorwaarden

Side Tours algemene voorwaarden

Side Tours algemene voorwaarden onderwerp

Het onderwerp van dit contract is de verkoop van elektronische diensten van het AGENTSCHAP vanaf de website www.side-tours.com aan de CONSUMENT, wet nr. 4077 op de verkoop en uitvoering van de diensten gespecificeerd in de kwalificaties en verkoopprijs, de wet op de bescherming van de consument - Overeenkomsten op afstand. De rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van de verordening.

ALGEMENE BEPALINGEN:

 1. CONSUMENT verklaart dat de rondleiding en de kwalificaties van de dienst, het bedrag van de verkoop, het type betaling en alle voorlopige informatie over de uitvoering en de voorinformatie over de uitvoering zijn geïnformeerd en de nodige bevestiging hebben gegeven in elektronische omgeving .
 2. Het AGENTSCHAP is verantwoordelijk tegenover de CONSUMENT vanwege de manier waarop het contractonderwerp en de service zijn geschreven.
 3. AGENTSCHAP is aansprakelijk voor schade en vergoedingen als het contract niet wordt nagekomen.
 4. VISA-transacties zijn niet inbegrepen in de gekochte tours en activiteiten.
 5. De CONSUMENT moet eventuele klachten schriftelijk melden aan het AGENTSCHAP. Het AGENTSCHAP is verantwoordelijk voor het vinden van een aantal oplossingen binnen een goedbedoelde aanpak.
 6. CONSUMENT kan de tourdatum zonder extra kosten wijzigen in een latere datum als hij dit 3 dagen van tevoren meldt.
 7. CONSUMENT betaalt geen aanvullende service BTW-kosten voor de service die hij ontvangt. Alle prijzen zijn inclusief btw.

ANNULERING EN OVERDRACHT

 1. AGENTSCHAP, ondanks de noodzakelijke touromgeving, kunnen eventuele ongunstige omstandigheden de reis annuleren als gevolg van aardbevingen, terroristische incidenten, ongunstige weersomstandigheden, wegversperringen en onvoorziene technische problemen. In dit geval heeft de consument geen recht op VRIJWARING.
 2. CONSUMENT kan de tour annuleren tot 15 dagen voor de tourperiode en kan het geld terugkrijgen.
 3. De CONSUMENT kan een terugbetaling van 50% van zijn/haar geld vragen als hij/zij een week voor de tourperiode een opname eist.
 4. CONSUMENT kan geen annulering aanvragen binnen 7 dagen. Als hij wordt gevonden, is hij vastbesloten om al zijn geld te betalen. De door de CONSUMENT aangebrachte datumwijzigingen bestaan niet.
 5. CONSUMENT, de consument heeft het recht om de tour maximaal 7 dagen over te dragen aan de persoon die hij wenst.
 6. CONSUMENT meldt niet schriftelijk dat hij/zij niet kan deelnemen aan een tour die hij heeft gemist. Het AGENTSCHAP heeft het recht om de tours die de klant uitvoert 24 uur later te annuleren. In dergelijke gevallen vindt er geen restitutie plaats.
 7. AGENCY heeft het recht om de tour geheel of gedeeltelijk te annuleren als zij dit nodig acht. In dat geval dient zij de CONSUMENT schriftelijk op de hoogte te stellen van de reiswijziging. Het AGENTSCHAP kan de volgorde van het bezoek wijzigen in geval van een schriftelijke kennisgeving. In dergelijke gevallen, als de CONSUMENT niet wenst deel te nemen aan de tour, kan de niet-verbruikbare service worden terugbetaald.
 8. AGENTSCHAP kan de CONSUMENT persoonlijk of op de website op de hoogte stellen, evenals kennisgevingen van annulering. Consument accepteert en bevestigt deze situatie persoonlijk.

BEVOEGDE RECHTER:

De consumentenrechtbanken en arbitragetribunalen van Manavgat zijn verantwoordelijk voor de problemen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van dit contract. De CONSUMENT wordt geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard.

Side Tours

Maakt je vakantie mooi!

Reisbureau in Side


Volg ons