Sąlygos ir nuostatos, Taisyklės

Sąlygos ir nuostatos Side Tours

Taisyklės ir sąlygos

Šios sutarties objektas yra elektroninės BENDROVĖS paslaugos, pateikiamos svetainėje, KLIENTUI. Pardavimas vykdomas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatą Nr. 4077, reglamentuojančią interneto ištekliuose esančių paslaugų įgyvendinimą ir teikimą, taip pat tolimojo susisiekimo sutarčių sutarties taisykles. Šalių susitarimas pasiekiamas remiantis nurodytais nuostatais.

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS:

 1. KLIENTAI sutinka, kad gavo visą reikiamą informaciją apie būtent kelionės aprašymą, aptarnavimo klasę, visas išlaidas, mokėjimo formą ir kt. Jis tai patvirtina elektroniniu būdu.
 2. ĮMONĖ garantuoja, kad KLIENTUI bus pateikta standartinė sutartis ir pasirinkta paslauga.
 3. BENDROVĖ įsipareigoja atlyginti žalą ir nuostolius, jei paslauga nesilaiko sutarties. „Visa“ neįskaičiuota į kelionės ar kelionių kainą.
 4. ĮMONĖ priima visus KLIENTO skundus tik raštu. ĮMONĖ savo ruožtu garantuoja, kad teikiant sprendimus bus teikiamos sprendimo galimybės.
 5. KLIENTAS turi teisę paprašyti atidėti ekskursijos datą, jei jis apie tai BENDROVEI praneša ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Tokiu atveju pakeitimas atliekamas nemokamai
 6. KLIENTAS nemoka papildomo PVM. Visos kainos kainoraštyje ir svetainėje yra nurodytos su PVM.

FORCE MAJEURE

ĮMONĖ pasilieka teisę atšaukti kelionę esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, tokioms kaip žemės drebėjimas, teroristiniai veiksmai ar karas, sunkios oro sąlygos, netikėti techniniai sunkumai. Šiuo atveju KLIENTAS sutinka su atšaukimu be ginčo.

ATŠAUKTI

 1. KLIENTAS turi teisę atšaukti ekskursiją ir gauti iš BENDROVĖS visą jo sumokėtą sumą, jei jis apie tai praneša likus 15 dienų iki išvykimo datos. Jei KLIENTAS praneša apie atšaukimą prieš savaitę, BENDROVĖ kompensuos pusę (50%) kelionės kainos.
 2. KLIENTAS negali reikalauti atšaukti turo, jei iki išvykimo liko mažiau nei 7 dienos. Datos pakeitimai nėra sutartiniai.
 3. KLIENTAS gali perduoti savo teisę į teikiamą paslaugą kitam KLIENTUI, jei turo pradžioje liko viena savaitė.
 4. Jei KLIENTAS raštu nepranešė, kad nedalyvaus ekskursijoje arba pranešė BENDROVEI mažiau nei per 24 valandas, ši pasilieka teisę atšaukti ekskursiją, neteikiant kompensacijos.
 5. ĮMONĖ gali atšaukti arba iš dalies pakeisti ekskursiją, jei mano esant reikalinga, ji privalo apie tai raštu pranešti KLIENTUI. Jei KLIENTAS atsisako kelionių paslaugų, dėl kurių anksčiau nebuvo susitarta, BENDROVĖ kompensuos jų kainą. Pranešimas turi būti išsiųstas KLIENTUI asmeniškai arba paskelbtas pagrindiniame svetainės puslapyje. KLIENTAS raštu praneša apie savo sutikimą / nesutikimą.

TEISINIAI GINČAI

Side regiono teismai; prisiima visą atsakomybę už problemų, kurios gali kilti su KLIENTU Turkijoje, teikiant jam teikiamas paslaugas.

KLIENTAS savo parašu patvirtina sutikimą su visomis šios sutarties sąlygomis.

Side Tours

Praturtinkine savo atostogas

Lyderio pozicijas Sidėje užimantis kelionių organizatorius


SURASKITE MUS

Reservation